Kapero

Vi är processkonsulter specialiserade på kreativa verksamheter i en digital omställning. Vårt fokus är att implementera förändring, säkerställa kvalitet och realisera effektivitetsvinster.
Kaj, Peter & Robert, Kaperos grundare