Kapero | Stipendium

Kaperostipendiet för bästa examensarbete inom Medieteknik

Vi på Kapero tycker att examensarbetet är viktigt och Medieteknikutbildningen ligger oss extra varmt om hjärtat. Ett examensarbete som är affärsmässigt, tillämpbart och löser ett verkligt problem kan ge en kickstart i arbetslivet. Därför har vi instiftat Kaperostipendiet på 15 000 kronor för bästa examensarbete på masternivå inom Medieteknik i Sverige.

Stipendiater:

2017: Niklas Gustavsson, Kungliga tekniska högskolan
- Create, maintain and reap the rewards of a social media strategy

2016: Julia Gerhardsen, Kungliga tekniska högskolan
– A study of TV and Video Consumption among Digital Natives and Digital Immigrants

2015: Mårten Cederman, Kungliga tekniska högskolan
- Accurately measuring content consumption on a modern Play service

2014: Daniel Jonsson, Kungliga tekniska högskolan
- Effectiveness of Data Driven Targeting Strategies in Display Advertising

2013: Tina Durmén Blunt, Linköpings universitet
- Personalized Visualization of Blog Statistics

2012: Madelene Allvin & Björn Götestrand, Linköpings universitet
- User centric development for a sales support system on a mobile touch device

Om du läser på KTH eller LIU kan din handledare nominera dig, men du kan också ansöka själv senast den 31:a augusti genom att skicka in ditt färdiga examensarbete till: . Skriv också med namn, adress och telefonnummer. För 2018 års Kaperostipendium skall examensarbetet vara färdigt någon gång från september 2017 - augusti 2018.

Det vi tittar på när vi utvärderar är följande:

 • Tydlig affärsnytta
 • Smart och effektiv lösning på ett verkligt problem
 • Tillämpbart inom en nära framtid
 • Överförbart till andra företag
 • Pedagogiskt presenterat

Några tips inför exjobbet:

 • Gör ett exjobb inom något du vill arbeta med
 • Företaget bör ha ett konkret behov
 • Gör en "offert" som beskriver exjobbet till företaget innehållande:
  • Mål
  • Upplägg
  • Leverans
  • Affärsnytta/Potential

Några tips under själva exjobbet:

 • Arbeta ute hos företaget
 • Avgränsa och prioritera
 • Skapa en projektplan med delmål
 • Involvera företaget
 • Boka upp handledaren på företaget tidigt för avstämningar
 • Pilottesta
 • Pedagogik i presentation